Not to be continued..

Salme 69

Vannet når meg til halsen. Jeg har sunket ned i myr og dyp, foten finner ikke feste. Jeg er kommet ut på dypt vann, flommen skyller over meg.
Jeg er trett av å rope, strupen er hes, øynene slukner, jeg har ventet.
De som hater meg uten grunn, er flere enn hårene jeg har på hodet.
Mine svikefulle fiender er mange, de som vil gjøre ende på meg.
Det jeg ikke har røvet, må jeg likevel gi tilbake.
Jeg er blitt en fremmed for mine søsken, en ukjent for min mors døtre og sønner.
Jeg gråt og fastet, da ble jeg spottet. Jeg kledde meg i sekkestrie, da laget de spottevers om meg. De snakker om meg da de sitter i porten, synger om meg når de drikker seg fulle.
Du vet hvordan jeg blir spottet, du kjenner min vanære og min skam. Du ser alle som står imot meg. Spott har knust mitt hjerte, det kan ikke leges. Forgjeves håpet jeg på medynk, jeg fant ingen som kunne trøste.
De ga meg gift i maten; da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke.
La bordet deres bli en snare for dem og en felle for deres venner.
La øynene deres bli formørket så de ikke kan se. La alltid hoftene deres skjelve. Øs ut din harme over dem, la din brennende vrede nå dem!
La dem strykes ut av livets bok og ikke skrives inn med de rettferdige.

Not to be continued.. 😘